Сонгон шалгаруулалт

Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд, тээврийн салбарыг сонирхон суралцагч, шинэ залуу үед өсөн дэвшиж, хөгжих боломжийг олгоно. 

Анкетын шалгаруулалт

1-р шат

Бид анкетын сонгон шалгаруулалтыг оноогоор дүгнэдэг ба зөвхөн дараагийн шатанд тэнцсэн үед танд эргэн мэдэгдэх болно.

Мэдлэг сорих шалгалт

2-р шат

Анкетын шалгаруулалтанд тэнцсэн хүн бүр Асуудал шийдвэрлэх чадварын тест, Англи хэлний түвшин тогтоох тест, шаардлагатай онцлог ажлын байранд нэмэлт мэргэжлийн шалгалт авч хариуг 3-5 хоногт багтаан танд эргэн мэдэгдэх болно.

Ярилцлага

3-р шат

Ярилцлагыг Группийн эрх бүхий ярилцлага хийгч хийнэ. Шаардлагатай тохиолдолд бид нэмэлт тодруулгыг авахаар дараагийн шатны удирдлагуудтай ярилцлага хийх болно.

Шийдвэр гаргалт

4-р шат

Сонгон шалгаруулалт явагдаж бүрэн дууссанаар компани нэгдсэн шийдвэр гаргана. Хүний нөөцийн нэгж танд эцсийн шийдвэрийг 5 хоногт багтаан танилцуулах ба тэнцсэн тохиолдолд танд ажлын саналыг бичгээр хүргүүлнэ.

Хамтран ажиллах хүсэлт илгээх

Hamtran ajillah