Хүний нөөцийн бодлого

Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд, тээврийн салбарыг сонирхон суралцагч, шинэ залуу үед өсөн дэвшиж, хөгжих боломжийг олгоно. 

Hr

Групп компанийн мэргэжлийн хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт

БИД Хүний эрхийг дээдэлсэн, хөдөлмөрийн тухай хуулийг үйл ажиллагаандаа 100% шингээсэн мэргэжлийн баг хамт олон таныг ажилд сонгон шалгаруулж шинэ аялалыг эхлүүлэх болно. Таныг анх анкетын шалгаруулалтад тэнцэх цэгээс хүссэн ажлын саналдаа гарын үсэг зурж, үндсэн ажилтан болж бидний нэг болоход баяр хүргэх олон цаг мөчид бид таныг тодруулна.

Судалгаанд суурилсан бусдаас давуу цалин хөлсний бодлого

БИД Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөхүйц цалингийн өргөн сүлжээг баримтлан ажилладаг. Мөн ажилласан жилийн нэмэгдэл, хоол, унаа, утасны аливаа хөнгөлөлт, ур чадвар, илүү цаг, шөнийн цагийн нэмэгдлийг хуулийн хүрээнд тогтмол олгодог.

hr5
hr6

Бусдыг хүчирхэгжүүлэх манлайллын соёл

БИД хүн төвтэй ажиллаж, хувь хүний хөгжлийг нэн тэргүүнд тавьж, маргаашийн манлайлагч нарыг бэлдэж, сорилт дүүрэн урагш чиглүүлдэг бөгөөд аливаа академик боловсролыг бизнес, салбарын практиктай хослуулан хөгжүүлж дараагийн түвшинд авчирч чаддаг.

Аз жаргалтай багийг хадгалах

БИД бие эрүүл, ухаан саруул, ажил амьдралын тэнцвэртэй байдлыг хангасан хүн бүрийг бүрдүүлэгч байна. Хотын төвийн таатай оффист, ажлын 2 цагийн уян системд ажилдаа ирж очин, өөрт зориулагдах бусад үнэт цагаа гэр бүл, сургалт хөгжил, найз нөхдөдөө бүрэн зориулах боломжоор дүүрэн. Ажлын байрны эрүүл таатай ёс зүйт харилцаа, бие сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжсэн бүх талын хөтөлбөр таныг ажил амьдрал дээр амжилтад хүргэх болно.

hr7

Хамтран ажиллах хүсэлт илгээх

Hamtran ajillah