Баримт бичгийн нэр
Баримт бичгийн агуулга
Файл
1
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/29
ТУЗ-ийн Дарга сонгох тухай
харах
2
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/30
ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод байгуулах тухай
харах
3
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/31
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай
харах
4
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/34
Хувьцаа эргүүлэн худалдан авч, халааслах тухай
харах
5
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/35
Охин компанид хөрөнгө оруулах тухай
харах
6
ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/06
Ногдол ашиг хуваарилах
харах
7
ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/25
Опцион гаргах зөвшөөрөл олгох тухай
харах
8
ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/26
Төм Азийн Зам ХХК-тай гэрээ байгуулах тухай
харах

Овог Нэр
Гишүүнчлэл
Эзэмшиж буй хувьцааны хувь
1
Сэнгээ Энх-Амгалан
Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
2
Өлзийбаяр Ганзориг
ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
3
Готов Цэрэнпүрэв
Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
4
Санжаа Сайнбат
ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
5
Балдан Энхтүвшин
ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
6
Ганзоригт Хишигбат
ТУЗ-ийн гишүүн
7.97 %
7
Эрэндоо Оюунбилэг
Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
8
Бааст Тэлэнгэд
ТУЗ-ийн гишүүн
27.92 %
9
Лувсанжамба Ганзоригт
ТУЗ-ийн дарга
27.92 %

Овог Нэр
Албан тушаал
Эзэмшиж буй хувьцааны хувь
1
Баатар Азжаргал
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
0 %
2
Муратай Майгүл
Ерөнхий нягтлан бодогч
0 %
3
Заанхүү Шинэ-Од
Санхүү эрхэлсэн захирал
0 %
4
Эрхэмбаатар Элдэв-Очир
Стратеги, бизнес хөгжил эрхэлсэн захирал
0 %
5
Амгалан Одгэрэл
Ложистик эрхэлсэн захирал
7.97 %
6
Цогт Дуламсүрэн
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/Нийцэл хариуцсан ажилтан
0 %
7
Ганзоригт Хишигбат
Гүйцэтгэх захирал
7.97 %
8
Түмэнжаргал Батзаяа
Технологи эрхэлсэн захирал
0 %

Овог Нэр
Эзэмшиж буй хувьцааны хувь
Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал
Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд
1
Лувсанжамба Ганзоригт
27.92 %
Байхгүй
Байхгүй
2
Бааст Тэлэнгэд
27.92 %
Байхгүй
Байхгүй
3
Ганзоригт Хишигбат
7.97 %
Байхгүй
Байхгүй

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: ( Ээлжит бус )

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
2023-11-18 14:00 цагт
Бүртгэх өдөр:
2023-10-23
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
2023-10-06
Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
Өнөөдөр сонин, компанийн веб хуудас
Хуралдах газар:
Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэн, батлах;
2. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
3. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсвийг батлах;
4. Гол ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд опцион гаргах зөвшөөрөл олгох;
Шийдвэр:
Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023-10-02 №23/ТУЗ/26
Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
Зохион байгуулах комиссын дарга: Э.Нарангарвуу /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/
Гишүүд: Б.Азжаргал /Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал/
Х.Хишигжаргал /Хуульч/
М.Хосбаяр, /Маркетингийн менежер/
Холбоо барих утас:
77015454/3/, 94000844
МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
2023-10-06

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Монложистикс Холдинг ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
Ээлжит бус
Хуралдсан огноо:
2023-11-18 14:00 цагт
Хуралдсан газар:
Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор
Хурлын ирц:
86.59 %
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:
харах
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
Ээлжит бус
Хуралдсан огноо:
2024-04-27 14:00 цагт
Хуралдсан газар:
Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор
Хурлын ирц:
85.57 %
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:
харах

Тайлан
Файл
1
Үйл ажиллагааны тайлан 2023 оны 3 улирал
харах
2
Үйл ажиллагааны тайлан 2023 оны 4 улирал
харах
3
Үйл ажиллагааны жилийн тайлан 2023 он
харах
4
Үйл ажиллагааны тайлан 2024 оны 1 улирал
харах

Тайлан
Файл
1
Санхүүгийн тайлан 2023 оны 4-р улирал – аудитлагдаагүй
харах
2
2023 Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан – MN
харах
3
2023 Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан – EN
харах
4
2022 Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан – MN
харах

Тайлан
Файл
1
Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
харах
2
Дотоод аудитын дүрэм
харах
3
Монложистикс Холдинг ХК дүрэм
харах
4
Ногдол ашгийн бодлого
харах
5
Комплайнсын хяналт
харах
6
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам
харах
7
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам
харах
8
ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам
харах
9
ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны журам
харах
10
Цалин урамшууллын бодлого
харах
11
Шүгэл үлээх бодлого
харах
12
Эрсдэлийн удирдлага
харах
13
Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам
харах
14
Нэр дэвшүүлэх, залгамж халааны бодлого
харах
15
Ёс зүйн дүрэм
харах