Баримт бичгийн нэр
Баримт бичгийн агуулга
Файл
1
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/29
ТУЗ-ийн Дарга сонгох тухай
харах
2
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/30
ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод байгуулах тухай
харах
3
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/31
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай
харах
4
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/34
Хувьцаа эргүүлэн худалдан авч, халааслах тухай
харах
5
ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/35
Охин компанид хөрөнгө оруулах тухай
харах
6
ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/06
Ногдол ашиг хуваарилах
харах

Овог Нэр
Гишүүнчлэл
Эзэмшиж буй хувьцааны хувь
1
Сэнгээ Энх-Амгалан
Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
2
Өлзийбаяр Ганзориг
ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
3
Готов Цэрэнпүрэв
Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
4
Санжаа Сайнбат
ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
5
Балдан Энхтүвшин
ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
6
Ганзоригт Хишигбат
ТУЗ-ийн гишүүн
7.97 %
7
Эрэндоо Оюунбилэг
Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн
0 %
8
Бааст Тэлэнгэд
ТУЗ-ийн гишүүн
27.92 %
9
Лувсанжамба Ганзоригт
ТУЗ-ийн дарга
27.92 %

Овог Нэр
Албан тушаал
Эзэмшиж буй хувьцааны хувь
1
Баатар Азжаргал
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
0 %
2
Муратай Майгүл
Ерөнхий нягтлан бодогч
0 %
3
Заанхүү Шинэ-Од
Санхүү эрхэлсэн захирал
0 %
4
Эрхэмбаатар Элдэв-Очир
Стратеги, бизнес хөгжил эрхэлсэн захирал
0 %
5
Амгалан Одгэрэл
Ложистик эрхэлсэн захирал
7.97 %
6
Энхбаатар Нарангарвуу
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
0 %
7
Ганзоригт Хишигбат
Гүйцэтгэх захирал
7.97 %

Овог Нэр
Эзэмшиж буй хувьцааны хувь
Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал
Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд
1
Лувсанжамба Ганзоригт
27.92 %
Байхгүй
Байхгүй
2
Бааст Тэлэнгэд
27.92 %
Байхгүй
Байхгүй
3
Ганзоригт Хишигбат
7.97 %
Байхгүй
Байхгүй

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: ( Ээлжит бус )

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
2023-11-18 14:00 цагт
Бүртгэх өдөр:
2023-10-23
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
2023-10-06
Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
Өнөөдөр сонин, компанийн веб хуудас
Хуралдах газар:
Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэн, батлах;
2. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
3. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсвийг батлах;
4. Гол ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд опцион гаргах зөвшөөрөл олгох;
Шийдвэр:
Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023-10-02 №23/ТУЗ/26
Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
Зохион байгуулах комиссын дарга: Э.Нарангарвуу /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/
Гишүүд: Б.Азжаргал /Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал/
Х.Хишигжаргал /Хуульч/
М.Хосбаяр, /Маркетингийн менежер/
Холбоо барих утас:
77015454/3/, 94000844
МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
2023-10-06

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Монложистикс Холдинг ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
Ээлжит бус
Хуралдсан огноо:
2023-11-18 14:00 цагт
Хуралдсан газар:
Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор
Хурлын ирц:
86.59 %
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Шийдвэрийн тогтоолууд:
харах
Бусад хэлэлцсэн асуудал:

Тайлан
Файл
1
Үйл ажиллагааны тайлан 2023 оны 3 улирал
харах
2
Үйл ажиллагааны тайлан 2023 оны 4 улирал
харах

Тайлан
Файл
1
Санхүүгийн тайлан 2023 оны 4-р улирал – аудитлагдаагүй
харах

Тайлан
Файл
1
Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
харах
2
Дотоод аудитын дүрэм
харах
3
Монложистикс Холдинг ХК дүрэм
харах
4
Ногдол ашгийн бодлого
харах
5
Комплайнсын хяналт
харах
6
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам
харах
7
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам
харах
8
ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам
харах
9
ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны журам
харах
10
Цалин урамшууллын бодлого
харах
11
Шүгэл үлээх бодлого
харах
12
Эрсдэлийн удирдлага
харах