ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхолд нийцсэн бодлого, стратегийг тодорхойлж гүйцэтгэх удирдлагыг компанийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад нь чиглүүлдэг. Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ нь компанийн засаглалын кодексийн дагуу олон талт ур чадвар, мэдлэг туршлага, хараат бус байдлыг зохистойгоор хангасан нийт 9 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Лувсанжамба
ГАНЗОРИГТ

Үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн дарга

Санхүү, олон улсын худалдааны чиглэлээр 30 жилийн туршлагатай.

Бааст
ТЭЛЭНГЭД

Үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Тээвэр ложистикийн салбарт 30 жилийн туршлагатай.

Өлзийбаяр
ГАНЗОРИГ

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Банк, санхүү, даатгалын салбарт 22 жилийн засаглал, гүйцэтгэх удирдлагын туршлагатай.

Ганзоригт
ХИШИГБАТ

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Санхүү, Хөрөнгө оруулалтаар 10 жил, засаглал удирдлагын чиглэлээр 7 жилийн туршлагатай.

Балдан
ЭНХТҮВШИН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Банк, санхүү, даатгалын салбарт 20 жилийн засаглал, гүйцэтгэх удирдлагын туршлагатай.

Эрэндоо
ОЮУНБИЛЭГ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Банк, санхүүгийн салбарт 30 гаруй жилийн ТУЗ, засаглалын туршлагатай.

Санжаа
САЙНБАТ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Худалдаа үйлчилгээний салбарт засаглал удирдлагын чиглэлээр 20 жилийн туршлагатай.

Готов
ЦЭРЭНПҮРЭВ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Олон улсын банк санхүүгийн салбарт 40 жилийн удирдах чиглэлийн туршлагатай.

Сэнгээ
ЭНХ-АМГАЛАН

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Бизнесийн удирдлага, засаглал, гүйцэтгэх удирдлагын 22 жилийн туршлагатай.

Гүйцэтгэх удирдлага

Үнэт цаас гаргагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг Гүйцэтгэх захирал удирдан чиглүүлдэг. Гүйцэтгэх захирлын шууд удирдлагад Санхүү, Мэдээлэл технологи, Стратеги бизнес хөгжил, Захиргаа хүний нөөц, Ложистик гэсэн 5 хэлтэс харьяалагддаг.

Ганзоригт
ХИШИГБАТ

Гүйцэтгэх захирал

Санхүү, Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 10 жил, засаглал гүйцэтгэх удирдлагын чиглэлээр 7 жилийн туршлагатай.

Амгалан
ОДГЭРЭЛ

Ложистик эрхэлсэн захирал

Тээвэр ложистикийн салбарт 18 жил, засаглал, гүйцэтгэх удирдлагын чиглэлээр 7 жилийн туршлагатай.

Заанхүү
ШИНЭ-ОД

Санхүү эрхэлсэн захирал

Санхүүгийн менежмент чиглэлээр 12 жилийн ажлын туршлагатай

Эрхэмбаатар
ЭЛДЭВ-ОЧИР

Стратеги, бизнес хөгжил эрхэлсэн захирал

Банк, Санхүү, Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 8 жилийн ажлын туршлагатай.

Баатар
АЗЖАРГАЛ

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал

Олон улсын худалдаа, Хүний нөөц, засаглалын 13 жилийн ажлын туршлагатай.