ЯАГААД МОНЛОЖИСТИКС ГЭЖ?

Салбарын эрчимтэй өсөлт

2023 оны эхний хагас жилийн тээврийн салбарын орлого 1.5 их наяд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 2 дахин өссөн.

Ам.долларын орлоготой бизнес

Борлуулалтын орлогын 82% ам.доллароор хийгддэг тул ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан.

Ложистикийн салбарт төвлөрсөн, төрөлжсөн

Экспорт, импорт, транзит тээврийн бүх чиглэлд төрөлжсөн үйл ажиллагаа явуулдаг.​
Зөвхөн ложистикийн салбарт төвлөрсөн.

Сайн засаглал

Нийт 8 хувьцаа эзэмшигчтэй бөгөөд хувьцаа эзэмшлийн төвлөрөл бага. ​
Хамгийн том хувьцаа эзэмшигч нь 32.9 хувийг эзэмшдэг.

Хувьцааны онцлог

39%

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж хамгийн өндөр

Үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгийн өгөөж нь түүхэн IPO- уудаас хамгийн өндөр үзүүлэлт

20% – 50%

Тогтвортой ногдол ашгийн бодлого

Жил бүр цэвэр ашгаасаа дараах хувь хэмжээгээр ногдол ашиг олгоно.

10%

Хямдруулалттай үнэлгээ

Бизнесийн үнэлгээнээс хямдруулсан

15%

Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр

Хувьцааны үнэ тогтворжуулалт IPO үнээс 15%-р буурахад хэрэгжүүлнэ.