Нийт 2 ажлын байр

# Компани Хэлтэс Албан тушаал Явц Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
1 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Удирдлагын баг Нягтлан бодогч Зар нээгдсэн 2022-11-07 2022-12-07
2 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Борлуулалтын хэлтэс Борлуулалтын мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-11-21 2022-12-21