Нийт 6 ажлын байр

# Компани Хэлтэс Албан тушаал Явц Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
1 Монложистикс Холдинг ХХК Мэдээлэл технологийн хэлтэс Программист Зар нээгдсэн 2022-06-07 2022-07-07
2 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Талбайн үйлчилгээний хэлтэс Кассир Зар нээгдсэн 2022-06-16 2022-07-06
3 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Борлуулалтын хэлтэс Борлуулалтын мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-06-07 2022-07-07
4 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Тээврийн хэлтэс Тээврийн мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-06-28 2022-07-28
5 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс Харилцагчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-06-24 2022-07-14
6 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хэлтэс Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-06-30 2022-07-30