Б. Тэлэнгэд

Тэлэнгэд Б

Үүсгэн байгуулагч ба ТУЗ-ийн гишүүн