Meet Our Team

Ганзоригт Л

Үүсгэн байгуулагч ба ТУЗ-ийн дарга


Тэлэнгэд Б

Үүсгэн байгуулагч ба ТУЗ-ийн гишүүн


Ганзориг Ө

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн