Портфолио, төслийн менежер

Нээлтийн огноо : 2021-09-24
Компани : Монложистикс Холдинг ХХК
Хаалтын огноо : 2021-10-24
Хэлтэс : Портфолио, бизнес хөгжлийн хэлтэс
Зар нээгдсэн
Ажлын байрны зорилго, гүйцэтгэх үүрэг

1.     Санхүүгийн (портфолио) шинжилгээ, хяналт, тайлагнал
2.     Хөрөнгө оруулалтын судалгаа, шинжилгээ, тооцоолол
3.     Зах зээлийн орчны судалгаа, шинжилгээ
4.     Шууд болон Чиг үүргийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, заавар, зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх
5.     Төслийн төлөвлөгөөг боловсруулах
6.     Төслийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх     
7.     Төслийн төсвийн хяналтыг хийх
8.     Төслийн эрсдэлийн болон чанарын удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Тавигдах шаардлага

Боловсрол: Дээд боловсролын бакалавр буюу түүнээс дээш
Мэргэжил: Санхүү менежмент, эдийн засагч, бизнес удирдлага (аль нэг)
Ур чадвар: Дата анализ, эдийн засгийн төсөөлөл

Нэмэлт