Нийт 6 ажлын байр

# Компани Хэлтэс Албан тушаал Явц Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
1 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Санхүүгийн алба Нягтлан бодогч Зар нээгдсэн 2022-07-21 2022-08-21
2 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хэлтэс Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-08-10 2022-08-30
3 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Талбайн үйлчилгээний хэлтэс Гааль, талбайн ажилтан /гэрээт/ Зар нээгдсэн 2022-08-03 2022-08-23
4 Монложистикс Ворлдвайд ХХК PPD Ачааны хэлтэс PPD ачааны тээврийн мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-08-06 2022-09-06
5 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Талбайн үйлчилгээний хэлтэс Кассир Зар нээгдсэн 2022-08-03 2022-08-23
6 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Тээврийн хэлтэс Тээврийн мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-08-08 2022-09-07