Нийт 2 ажлын байр

# Компани Хэлтэс Албан тушаал Явц Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
1 Монложистикс Холдинг ХХК Портфолио, бизнес хөгжлийн хэлтэс Портфолио, төслийн менежер Зар нээгдсэн 2021-09-24 2021-10-24
2 Монложистикс Холдинг ХХК Захиргаа, удирдлагын нэгж Захиргаа, Нарийн бичиг Зар нээгдсэн 2021-09-24 2021-10-24