Нийт 7 ажлын байр

# Компани Хэлтэс Албан тушаал Явц Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
1 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хэлтэс Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-05-02 2022-06-01
2 Монложистикс Холдинг ХХК Хүний нөөц хөгжлийн хэлтэс Бусад Зар нээгдсэн 2022-05-16 2022-06-15
3 Монложистикс Ворлдвайд ХХК PPD Ачааны хэлтэс PPD ачааны Борлуулалтын мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-05-16 2022-05-30
4 Монложистикс Ворлдвайд ХХК Санхүүгийн алба Нягтлан бодогч Зар нээгдсэн 2022-05-16 2022-05-30
5 Монложистикс Ворлдвайд ХХК PPD Ачааны хэлтэс PPD ачааны тээврийн мэргэжилтэн Зар нээгдсэн 2022-05-16 2022-05-30
6 Монложистикс Холдинг ХХК Хүний нөөц хөгжлийн хэлтэс ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга Зар нээгдсэн 2022-04-22 2022-05-22
7 Монложистикс Холдинг ХХК Маркетингийн хэлтэс Маркетингийн менежер Зар нээгдсэн 2022-05-19 2022-05-30