Ажлын анкет бөглөх

Сонгон шалгаруулалтын 1 дүгээр үе шат : Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет

Зааварчилгаа:

  1. Энэхүү өргөдлийн хариулт нь бүрэн дүүрэн бөгөөд кирилл үсгээр бөглөсөн байх ёстой.
  2. Улаан хэсгийг заавал бөглөсөн байх ёстой.
  3. Ямар нэгэн асуултанд хариулахдаа товчилсон үг хэрэглэж болохгүй.
  4. Асуулт бүр чухал бөгөөд зохих хариултыг өгсөн байх ёстой.
  5. Энэ анкетанд худал хуурмаг хариулт өгөх нь таны өргөдлийг буцаахад хүргэнэ.
  6. Таны хувийн мэдээллийг сонгон шалгаруулалтаас бусад тохиолдолд ашиглахгүй.

Таны сонирхож буй ажил

Таны хүсэж буй цалингийн хэмжээ


Утас

Гэр бүлийн байдал (Одоо хамт амьдарч байгаа)

Овог нэр /бүтнээр/

Таны хэн болох

Төрсөн он сар

Төрсөн газар

Одоо эрхэлж буй ажил сургуулийн байдал

Утас

Ураг төрлийн байдал (Эцэг эх болон өрх гэр тусгаарлан гарсан төрсөн ах, эгч, дүү, хүүхэд ... гэх мэт)

Овог нэр /бүтнээр/

Таны хэн болох

Төрсөн он сар

Төрсөн газар

Одоо эрхэлж буй ажил сургуулийн байдал

Утас

Боловсрол

Хаана /улс, аймаг, хот /

Сургуулийн нэр

Элсэн орсон он, сар

Төгссөн он, сар

Эзэмшсэн мэргэжил

Зэрэг цол

Ажлын туршлага (Доорхи хэсэгт та анх ажиллаж эхэлсэнээс хойш бүх ажлуудаа жагсаана уу)

Байгуулагын нэр

Таны ажиллаж байсан албан тушаалын нэр

Ажилд орсон огноо

Ажлаас гарсан огноо

Цалингийн байдал

Ажлаас гарсан шалтгаан

Сургалт, хөгжил

Хаана

хэдэн онд

Ямар чиглэлээр

Үргэлжилсэн хугацаа

Гадаад хэлний мэдлэг

Хэл

Ярих

Унших

Бичих

Ойлгох

Компьютерын мэдлэг

Таны давуу болон сул тал?

Урлаг спортын авъяас?

Ямар төрлөөр

Хэдэн жил хичээллэсэн

Зэрэг, шагналтай эсэх

Таныг тодорхойлох 2 хүний мэдээлэл /Шууд удирдлага, хамтран ажиллагч, дадлагын удирдагч гэх мэт/

Овог нэр

Эрхэлдэг ажил

Албан тушаал

Утасны дугаар

Тайлбар