Группийн тухай

Монложистикс групп нь 2005 оноос эхлэн тээвэр логистикийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр 1 толгой компани, 4 охин компани, нийт 100 гаруй ажилтан, дотоодын болон олон улсын 500 гаруй харилцагч түншүүдтэйгээр  ‘Дэлхий рүү тэмүүлэх үндэсний брэнд’ эрхэм зорилгын төлөө үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Толгой компанийн үйл ажиллагааны чиглэл

Менежмент

Охин компаниудын өсөлтийг дэмжих менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх, улам боловсронгуй болгох дэмжлэг үйчилгээ үзүүлэх

Маркетинг

Охин компануддаа шинэ тутам өөрчлөгдөж байдаг зах зээлийг соргогоор мэдэрч бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сайжруулж, шинийг санаачилж, салбартаа тэргүүлэх маркетингийн үйлчилгээ үзүүлэх,

Санхүү

Охин компанудын санхүүгийн тайлагналын Олон Улсын
Стандартад тулгуурлан, бүртгэл тооцоолол үнэн зөв, бүрэн бүтэн, ил тод байж, дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.

Хүний нөөц

Группын хэмжээнд хүний нөөцийн нэгдсэн бодлогоор чадварлаг боловсон хүчнээр хангах

Шинэ төсөл

Тээвэр ложистикийн салбарт шинэ бизнес төслүүдийг санаачлах, эхлүүлэх, хөрөнгө оруулах үйл ажиллагааг идэвхитэй хэрэгжүүлэх, төслийн багийг бүрдүүлэх.

Мэдээллийн технологи

Охин компаниудын стратеги төлөвлөгөөтэй уялдаа холбоотойгоор мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан үйл ажиллагаа түүний хяналт болон өсөлтийг дэмжиж, тасралтгүй аюулгүй байдлыг хангаж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх.

Бизнес салбарууд

0
+
Жил
0
+
Харилцагч
0
+
Тээвэр
0
+
Ажилтан

Хүний нөөц

Мэдээ, мэдээлэл

monlogistics